Klicka på bilden för att läsa mer!

Vårt föräldrakooperativ består 
av  två avdelningar

Lilla Björn (0 till 4 år)
Stora Björn (3 till 6 år)
 
_______________________________
Klicka på bilden för att läsa mer!

Vintergatan drivs av en styrelse 
utsedd av föräldrarna

Vi har ingen arbetsplikt men vi vill göra föräldrarna delaktiga så att de är 

engagerade i vår förskola.

_______________________________
Klicka på bilden för att läsa mer!

Vill du som förälder veta mer?

Då är du välkommen att ringa rektor
Cilla Åkesson eller biträdande rektor Els-Marie Hallin på telefon 044 - 10 35 25,
070-894 03 82 eller 070-894 03 83
 
_______________________________