Klicka på bilden för att läsa mer!

Vårt föräldrakooperativ består 
av  två avdelningar

Lilla Björn (0 till 4 år)
Stora Björn (3 till 6 år)
 
_______________________________
Klicka på bilden för att läsa mer!

Vintergatan drivs av en styrelse 
utsedd av föräldrarna

Vi har ingen arbetsplikt men vi vill göra föräldrarna delaktiga så att de är 

engagerade i vår förskola.

_______________________________
Klicka på bilden för att läsa mer!

Vill du som förälder veta mer?

Då är du välkommen att ringa förskole-cheferna Els-Marie Hallin och Cilla Åkesson på telefon 044 - 10 35 25
 
_______________________________