Detta område har endast personal och föräldrar vars barn går på Vintergatans förskola tillträde till. 

Om du är behörig, klicka på dörren för att komma in, välkommen!

(Om du är behörig men inte har fått en inloggning till den privata arean - kontakta administratören genom att klicka här)