Vintergatans förskola ligger på Lasarettsboulevarden 33. Förskolan är belägen nära både skog och äng dit vi går ofta med barnen. Till staden, där det finns olika kulturutbud, har vi gångavstånd. Vi vill att vår miljö ska vara inbjudande, inspirerande, estetiskt tilltalande, rolig, utforskande, lärorik och föränderlig.

Med vår utemiljö, vår gård, vill vi inspirera barnen till kreativ lek och lärande. Vår innemiljö består av många rum som inreds och förändras efter barngruppens behov. På förskolan finns det en ateljé som används till skapande aktiviteter.

Här nedan kan ni se några smakprov av våra ute- och innemiljöer: