Vintergatan - mångfaldens förskola ser barnet 

som en rik människa som vi måste visa stor respekt


Vår roll som pedagoger är att vara medupptäckare och vägleda barnet i dess arbete för att nå kunskaper och insikter. Vi tror på barnet och vill utveckla dess kraft och förmåga. 

Pedagogernas arbetssätt har en medveten pedagogisk tanke som genomsyras av förskolans läroplan, Lpfö 18. 

Vi skapar MÅNGFALD genom att ge barnen upplevelser, utmaningar, nyfikenhet, skapande och spänning.     

Vi vill ha starka barn som kan uttrycka sig på många olika sätt, barn som tror på sig själva och sin förmåga. 

Vi ser barnen som olika, inte lika därför har vi alla olika behov. 

Vintergatan ger en trygg vardag där barnen lär sig ämnesöverskridande i ett sammanhang och tematiskt arbete där gruppen är en tillgång. 


   ......................