Blanketter

Blanketterna nedan skrivs ut, fylls i och lämnas 

in eller skickas till följande adress:

Vintergatan - mångfaldens förskola

Lasarettsboulevarden 33F

291 33 Kristianstad

Har du några frågor så hör gärna av dig på 

telefon 044 10 35 25 till rektor Cilla Åkesson eller bitr. rektor Els-Marie Hallin.